info@anayurtteknoloji.com
0 (312) 485 06 06

ANAYURT TEKNOLOJİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Anayurt Savunma ve Teknoloji Limited Şirketi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Anayurt Savunma ve Teknoloji Limited Şirketi (ANAYURT) tarafından, KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KVKK’nın 4. 5. ve 6.maddeleri çerçevesinde;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerifaydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafındanyapılması,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari işgüvenliğinin temin edilmesi,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veicrası,
 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda lojistikfaaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans vemuhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ve gerekmesi halinde anlaşmalı mali müşavirlik firması, noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ilepaylaşılabilecektir.

HEMEN TEKLİF İSTEYİN !

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak veya projeleriniz için hızlı bir teklif almak için "Hemen Teklif İsteyin" butonuna tıklayabilirsiniz.

Request a Quote Now

REFERANSLARIMIZ

ANAYURT TEKNOLOJİ

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetler ve başarılı projelerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için referanslarımız sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

visit home page

Anayurt Teknoloji, network yönetimi, web mobil uygulama geliştirme, kablosuz haberleşme, sinyal işleme algoritmaları, haberleşme protokolleri ve yazılımları, RF sayısal PCB tasarımları, HF/VHF/UHF frekans bantlarında kayıt, spektrum takip sistemleri, kurumsal yazılım çözümleri konularında uzmanlaşmıştır.

© Anayurt Teknoloji - 2023

visit home page

Anayurt Teknoloji, network yönetimi, web mobil uygulama geliştirme, kablosuz haberleşme, sinyal işleme algoritmaları, haberleşme protokolleri ve yazılımları, RF sayısal PCB tasarımları, HF/VHF/UHF frekans bantlarında kayıt, spektrum takip sistemleri, kurumsal yazılım çözümleri konularında uzmanlaşmıştır.

© Anayurt Teknoloji - 2023